ویدئو کنفرانس مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای کشور و مدیران شرکت...

ویدئو کنفرانس مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای کشور و مدیران شرکت مدیریت منابع اب ایران برگزار شد با محوریت سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب "ساماب" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه وضعیت سامانه ساماب در جهت تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به متقاضیان، تطبیق اطلاعات مشترک آب و برق در جهت بکارگیری سامانه  دوسویه ، بازدید از منابع آبی توسط اپلیکیشن سامگشت و مقایسه استان های مختلف، میزان مدت زمان پاسخگویی به درخواستهای اب زیرزمینی، تعداد درخواستها و مجوزهای صادر شده، بررسی شد و هر یک از شرکت های آب منطقه ای عملکرد خود را در این زمینه ارائه دادند .

لازم به ذکر است که وضعیت مناسب شرکت اب منطقه ای یزد در زمینه استفاده از اپلیکیشن اماربرداری، تطبیق همه چاههای کشاورزی در وب سرویس دوسویه آب و برق، نصب ۷۵ درصدی کنتورهای هوشمند چاههای کشاورزی و به روزرسانی اطلاعات  کنتورهای منصوبه در ساماب از جمله اقدامات مطرح شده در این جلسه بود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات