انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر کاشان

انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر کاشان

در این جلسه هیئت رئیسه کمیسیون‌های چهارگانه سال چهارم در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کاشان انتخاب و معرفی شدند.

بر این اساس علیرضا پورعسگری، مجید شمس و سید مهدی ناظم رضوی به ترتیب به عنوان رئیس،نائب رئیس و منشی وعلیرضا مفرح و علی هاشمی طاهری به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه و امور حقوقی انتخاب شدند.

همچنین سید مهدی ناظم رضوی،حسینعلی وکیل و مصطفی کردمیل به ترتیب به عنوان رئیس،نائب رئیس و منشی همچنین عفت پدرام فر و علی رسول زاده به عنوان عضو کمیسیون فنی و عمرانی انتخاب شدند.

مجید شمس،حسینعلی وکیل و علیرضا پورعسگری به عنوان رئیس ،نایب رئیس و منشی وعلیرضا مفرح و علی هاشمی طاهری به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انتخاب گردیدند.

همچنین حسینعلی وکیل،عفت پدرام فر و مصطفی کردمیل در مقام ریاست،نائب رئیس و منشی  و مجید شمس وعلی رسول زاده به عنوان عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست انتخاب شدند .
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات