در پنج ماه نخست سال جاری تلفن سامانه مدیریت شهری 67 بار برای مرکز توسعه اجتماعی نواخته شد

در پنج ماه نخست سال جاری تلفن سامانه مدیریت شهری 67 بار برای مرکز توسعه اجتماعی نواخته شد

به گزارش روابط عمومی سامانه مدیریت شهری شهرداری قزوین؛ سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 گفت: در مدت 5 ماه نخست سال جاری، شهروندان برای حل مسائل شهری در خصوص کارتن خواب ها و متکدیان و موارد مشابه 67 بار با سامانه تماس گرفته اند.

او افزود: از بین 67 تماسی که با مرکز توسعه اجتماعی گرفته شده است، بیشترین تماس مربوط به کارتن خواب ها با 36 مورد و 15 مورد به متکدیان اختصاص داشته است.

رحمانی با بیان اینکه مرکز توسعه اجتماعی زیر نظر معاونت خدمات شهری فعالیت می کند، گفت: چنانچه شهروندان آسیب های اجتماعی چون کارتن خواب، متکدی، خانواده های بی خانمان، کودکان کار، افراد در راه مانده و زنان سرپرست خانوار نیازمند و نمایش های خیابانی غیرمجاز، در سطح شهر مشاهده کردند، با سامانه 137 مدیریت شهری تماس بگیرند.

پایان پیام لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات