آمادگی دستگاه قضا برای برخورد قانونی با متخلفان درحوزه پسماند

آمادگی دستگاه قضا برای برخورد قانونی با متخلفان درحوزه پسماند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات