روز خبرنگار، روز گام نهادن در وادی آگاهی و نیک‌اندیشی است

روز خبرنگار، روز گام نهادن در وادی آگاهی و نیک‌اندیشی است

خبرنگاری رسالتی است که با آگاهی سازی، افکار عمومی را در قضاوت سره و ناسره یاری می‌رساند و بی تردید دید جامعه را دگرگون می‌کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات