ضرورت تربیت خبرنگاران تخصصی برنامه و بودجه

ضرورت تربیت خبرنگاران تخصصی برنامه و بودجه

به گزارش شهریار، محمدباقر بهشتی در یادداشتی با تبریک روز خبرنگار تاکید کرد: مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم نقش بسیار مهم در اطلاع رسانی و دموکراسی ایفا می کنند.
او با بیان اینکه ارزیابی کار حرفه ای خبرنگاران با بررسی آثارشان امکان پذیر است، ادامه داد: به عنوان عضو شورای اسلامی شهر تبریز، شاهد ضعف و کاستی در فهم و اطلاع رسانی موضوعات مطروحه در شورای شهر توسط خبرنگاران و خبرگزاری ها هستم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه باید ضعف در اطلاع رسانی جلسات شورای شهر تبریز برطرف شود، یادآور شد: به نظر می رسد باید با تدابیری، خبرنگاران حرفه ای در زمینه اقتصاد و برنامه و بودجه تربیت شود و مردم را در جریان واقعیات قرار دهد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات