معاون مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا منصوب شد

معاون مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات