معاون مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا منصوب شد

معاون مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات