نمایندگان شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازى در امر نظارت بر عملکرد استانها انتخاب شدند

نمایندگان شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازى در امر نظارت بر عملکرد استانها انتخاب شدند


در دويست و چهل و هشتمين جلسه شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان، نمایندگان شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازى در امر نظارت بر عملکرد استان‌ها مطابق بند (ث) ماده ١١٤ قانون تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دويست و چهل و هشتمين جلسه شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان با حضور اكثريت اعضا به صورت حضورى و ویدیوکنفرانسی در محل شورای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه به استناد بند ث ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی، نمایندگان شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد استانها  به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند:
۱- شهاب آدم نوسی
۲- زهره ترابی
۳- کامران جنتی پور
۴- کمال دویده
۵- علیرضا سنایی دشتی
۶- علیرضا قزوینی پور
۷- جمال قناعت
۸- سیدحمیدرضا کارگر
۹- حسن مجتبی زاده
۱۰- طاهر کیافر
۱۱- کاوه نوری کوپایی
۱۲- عباس وثیق نیا

همچنين مقرر شد، دو نفر به نمایندگی از هیات رئيسه حضور داشته باشند.

منظور از بند ث ماده ١١٤ قانون نظام مهندسی همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان ها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات