بازدید "دکتر محمد یارمند"مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری یزد از ساختمان جدید شهرداری باغ شهر تاریخی مهریز

بازدید "دکتر محمد یارمند"مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری یزد از ساختمان جدید شهرداری باغ شهر تاریخی مهریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهریز

  منبع خبر

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر مهریز می باشد

   نظرات