برابر جدول زمان‌بندی که در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت برای تعلیق کارت‌های بازرگانی تدوین شده است، کارت بازرگانی واحدهای تولیدی که تعهد ارزی ایفا نشده دارند تا پایان شهریور ماه تعلیق نمی‌شود

برابر جدول زمان‌بندی که در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت برای تعلیق کارت‌های بازرگانی تدوین شده است، کارت بازرگانی واحدهای تولیدی که تعهد ارزی ایفا نشده دارند تا پایان شهریور ماه تعلیق نمی‌شود


رئیس سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه‌ای‌ از ممنوعیت صدور و تمدید کارت بازرگانی برای آن دسته از فعالان اقتصادی خبر داد که کمتر از70 درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند.
حمید زادبوم در این اطلاعیه، به مصوبات کارگروه پایش سوءرفتار تجاری استناد کرده و جدول زمان‌بندی تعلیق کارت‌های بازرگانی افراد دارای تعهد ارزی را ارائه کرده است.
در این اطلاعیه آمده است:
حسب جلسات‌ ششمین و هفتمین کارگروه پایش سوءرفتار تجاری در راستای اجرای بند (4) تصمیمات جلسه 52 ستاد هماهنگی‌ اقتصادی دولت‌ مبنی بر ایجاد ساز و کارهای تشویقی‌ و تنبیهی لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات‌ صادرکنندگان‌ دارای تعهد ارزی‌ و همچنین‌ بسته سیاستی‌ نحوه رفع تعهد ارز‌ صادراتی ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398 بانک مرکزی‌ به شماره 123154/99 مورخ 25 تیر ماه 99 تصمیمات‌ کارگروه به شرح زیر ارسال ‌می‌شود.
1- بانک مرکزی فهرست افراد دارای تعهد ارزی تا پایان تیرماه 1399 را‌ مطابق نامه‌ شماره 2528/100/99 مورخ 9 اردیبهشت 99 (مصوبه اولین جلسه) به دبیرخانه کارگروه ارسال کند.
2- با عنایت به ارسال لیست بانک مرکزی کارت بازرگانی افراد دارای تعهدات ارزی‌ مطابق جدول ذیل تعلیق ‌می‌شود.
3- صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده کمتر از 70 درصد ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی‌ تا زمان رفع تعهدات ممنوع ‌می‌باشد.
4- در خصوص واحدهای تولیدی مقرر گردید آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی آن واحدها از بانک مرکزی تا تاریخ 31 شهریور 1399 اخذ و در اولین جلسه کارگروه‌ مطرح‌ و در خصوص تعلیق یا ابطال‌ کارت اتخاذ تصمیم‌ شود.
لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات