در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی روسفید بودیم

در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی روسفید بودیم

رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری حواشی پنج سال خدمت خود در این سازمان را تشریح کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات