ترافیک سنگین در محورهای چالوس- کرج و قزوین- کرج

ترافیک سنگین در محورهای چالوس- کرج و قزوین- کرج

راه و مسکن تهران - ایرنا- مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل‌و نقل جاده‌ای کشور از ترافیک سنگین در محورهای چالوس کرج و قزوین - کرج در روز یکشنبه ۱۹ مرداد خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات