تاکنون بیش از ۲۵ هزار کارگر از طریق جایگاه های ساماندهی مشغول به کار ...

تاکنون بیش از ۲۵ هزار کارگر از طریق جایگاه های ساماندهی مشغول به کار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات