مصوبه تقسیم منطقه ۹ به دو منطقه ۹ و ۱۷ جزو ضروریات است

مصوبه تقسیم منطقه ۹ به دو منطقه ۹ و ۱۷ جزو ضروریات است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات