اجرای طرح تعیین و نصب کرایه ثابت بر روی تابلو خطوط سطح شهر

اجرای طرح تعیین و نصب کرایه ثابت بر روی تابلو خطوط سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات