وقتی خبری از وام و بیمه بیکاری کرونا نیست؛ کارگران ساختمانی باید به کار ادامه بدهند

ویروس کرونا در ماههای اخیر فعالیت بسیاری از کسب و کارها را مختل کرده که در این بین صاحبان مشاغل خدماتی و کارگران ساختمانی و روزمزد بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شده و معیشت آنها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات