اتمام عملیات بهسازی و زیبا سازی میدان الله(گلسرخ)

اتمام عملیات بهسازی و زیبا سازی میدان الله(گلسرخ)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات