منابع اقتصادي صنعت آب و برق عمدتا" متكي به مصرف كنندگان است/ هر سال حدود يك ميليون مشترك جديد برق داريم/ يارانه ها نبايد موجب بدمصرفي يا پرمصرفي شود

منابع اقتصادي صنعت آب و برق عمدتا" متكي به مصرف كنندگان است/ هر سال حدود يك ميليون مشترك جديد برق داريم/ يارانه ها نبايد موجب بدمصرفي يا پرمصرفي شود

به گزارش پايگاه خبري توانير ؛ «رضا اردكانيان» شنبه شب در گفت و گوي ويژه خبري "نگاه يك" سيما افزود: البته كمك هاي بودجه عمومي دولت، تسهيلات بانكي، منابع ارزي و فرصت ها هم هست اما در مقايسه با خيلي از دستگاه هاي خدماتي بخش عمده اي از بار گردش اين صنعت وسيع بر عهده خود مصرف كنندگان است و احساس نزديكي فراواني با خود مردم داريم.

وي با قدرداني از همراهي مردم در مديريت مصرف آب و برق به ويژه در شرايط كرونايي اظهار داشت: سعي كرديم همكاران خاموش كادر درماني كشور در تامين آب و برق مطمئن باشيم؛ با توجه به نقش اساسي اي كه آب در بهبود شرايط بهداشتي دارد و ضرورت رعايت ملاحظاتي كه از ناحيه تيم درماني و بهداشتي كشور توصيه مي شود و نيز برق كه هم همه جا مهم است بويژه در شرايطي كه بيمارستان ها و مراكز درماني نيازمند برق مطمنئن و پايدار براي ارائه خدمت هستند و اگر همراهي مردم و ارتباط خوبي كه برقرار شد، نبود و نقشي كه رسانه ها در تحكيم اين ارتباط داشتند تابستان امسال بايد مشكلات جدي تري مي داشتيم.
اردكانيان گفت: چرا كه تابستان زودرسي بود و از اواسط خرداد با دماي بالا تابستان شروع شد اما متكي به تجربه خود در دو سال گذشته بوديم.
وي افزود: اگر آمار حدود 15 سال اخير را نگاه كنيم هر سال به طور متوسط اوج بار ما نسبت به سال ماقبل آن 5 درصد افزايش داشته است و اين به معناي چند هزار نياز به ظرفيت ساخت نيروگاه جديد است.
وزير نيرو ادامه داد: براي اين كه فقط زمان اوج بار را پاسخگويي كرده و خاموشي نداشته باشيم، در نخستين تابستان (تابستان 97) موفق شديم اين ميزان رشد را به زير 3 درصد كاهش دهيم و در تابستان سال گذشته اين رقم هم به يك درصد كاهش داده شد. يعني تابستان 98، برنامه صفر 98 ما يعني خاموشي صفر در تابستان 98 با اوج باري كه رشد آن فقط يك درصد نسبت به سال قبل بود سپري شد.

هر سال حدود يك ميليون مشترك جديد برق داريم


اردكانيان گفت: هر سال حدود يك ميليون مشترك جديد داريم كه بايد به اينها برق بدهيم. سال جهش توليد است و طبيعتا واحدهاي توليدي كشور فعال تر به ميدان مي آيد، شرايط تحريم است و همه به دنبال فعال سازي همه ظرفيت هاي كشور هستيم كه اين نيازمند انرژي است كه هدف نخست ما افزايش عرضه انرژي و در قبال آن امكان صادرات و انجام تعهداتي است كه در قراردادهاي تبادل انرژي داريم و منبع ارزي براي صنعت برقي است كه در شرايط تحريم بخش عمده اي از نيازهاي ارزي خود را بايد از اين راه تامين كند و كاهش اوج بار يعني به گونه اي كه در تابستان نه تنها خاموشي ندهيم بلكه بتوانيم بدون لطمه به توليد با افزايش عرضه انرژي، برقراري صادرات با اوج بار كمتري داشته باشيم.

امسال به نقطه اي نرسيديم كه رسما اعلام كنم اوج بار 99 سپري شد


وزير نيرو گفت: امسال به نقطه اي نرسيديم كه رسما اعلام كنم اوج بار 99 سپري شد اما با احتمال بسيار بالا، امسال هم افزايش اوج بار ما نسبت به سال قبل از يك درصد تجاوز نخواهد كرد در حالي كه به صنايع بزرگ بيش از 10 درصد انرژي بيشتري داديم. وقتي كه صنايع بزرگ و واحدهاي توليدي ما درخواست انرژي دارند به اين معناست كه خط هاي توليد اضافه شده و واحدها فعال شده اند.
اردكانيان افزود: امسال 4.3 درصد انرژي بيشتري به بخش كشاورزي داده شده است و به طور متوسط عرضه انرژي رشد 4.5 درصدي داشته است. ما توانستيم هم انرژي بيشتري را عرضه كرده و اوج بار كمتري داشته باشيم كه اين به دليل همراهي و همكاري اي بوده كه صورت گرفته است. در بخش خانگي توانستيم حدود 400 مگاوات را توسط شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها مديريت كنيم و با ارتباط خوبي كه با مردم برقرار و اطلاع رساني خوبي كه در مناطق مختلف كردند و مردم با اعتمادي كه داشتند همراهي كردند.
وزير نيرو با بيان اين كه به هيچ وجه خاموشي به معناي كمبود توليد در مقابل ميزان تقاضا در سال گذشته و امسال نداشتيم گفت: در عين حال سيستم انتقال و توزيع دچار اختلال مي شود و مشكلاتي پيش مي آيد كه سريعا رفع مي شود.

خاموشي ها به دليل صادرات نبوده است


اردكانيان با رد اين موضوع كه خاموشي ها در استان هاي جنوبي كشور به دليل عمل به تعهدات انرژي بوده است اظهار داشت: اولويت ما مصارف داخلي است و بخشي از تعهداتي كه براي صادرات داريم از محل واردات تامين مي شود. با تمام كشورهاي همسايه امكان تبادل انرژي داريم، از برخي انرژي مي خريم و به برخي ديگر مي فروشيم.
وي گفت: اين كه ايران به عنوان كانون اتصال و هاب انرژي منطقه مي خواهد ظاهر شود يعني مي خواهد از سرمايه گذاري ده ها ساله خود در ايجاد شبكه هاي انتقال استفاده كند و به هيچ وجه موضوع برخي اختلال هاي فني در شبكه 83 هزار مگاوات كشور به اين معنا نيست كه به خاطر اقلامي از صادرات انرژي بوده است.
وزير نيرو با اشاره به ميزان بالاي بهره مندي شهري و روستايي از انرژي در كشور گفت: قطعا مشكل توانايي هاي فني نيست، كشور ما از اين حيث توانمند و صنعت برق ما صنعتي متكي به خودش است و به لحاظ علمي و دستاوردها، جزو مجموعه هاي قابل عرضه در سطح جهان است. ظرفيت وسيعي در كشور براي طراحي، ساخت و نصب تجهيزات وجود دارد.
وي درباره مصرف كننده هاي عمده برق در كشور گفت: مشكلي اگرهست بدون ترديد در منابع مالي است. بايد به سمت برخورد جدي و منصفانه با اين مساله رفت.

طلب 45 هزار ميليارد توماني صنعت برق از دولت


وي خاطرنشان كرد: هر كيلووات ساعت انرژي حدود 140 تومان بدون احتساب قيمت سوخت هزينه مي برد اما آنچه دريافت مي شود به طور متوسط 50درصد قيمت تمام شده است و رقم بسيار بزرگي از محل اين تكليفي كه بر ما مي شود كه به آن مابه التفاوت قيمت تكليفي و تمام شده است حدود 45 هزار ميليارد تومان است كه صنعت برق از دولت طلبكار است. همين حدود هم به پيمانكاران، سازندگان و عرضه كنندگان برق در بخش خصوصي بدهكار است.
وي تصريح كرد: مصرف كننده هاي عمده ما نبايد بيش از اين پشت سر بخش هاي به لحاظ اقتصادي ضعيف پنهان شوند. واحدهاي بزرگي در صنعت كشور داريم كه در سال بيش از 20هزار ميليارد تومان سود دارند و بخش عمده اي از اين را از بابت يارانه وسيعي انرژي حاصل مي كنند. چرا اين ها كه محصولات توليدي خود را در داخل كشور حتي به قيمت جهاني عرضه مي كنند نبايد به قيمت تمام شده عرضه كنند؟ بايد با كمك مقام هاي مسول، قانون گذار و دولت اين مساله را برطرف و از منابع حاصل شده به بازسازي شبكه انتقال و توزيع و استفاده از كابل هاي خودنگهدار در شهرها، حفظ محيط زيست و قطع نكردن درختان و زيباسازي مبلمان شهري استفاده كنيم.

يارانه ها نبايد موجب پرمصرفي و بدمصرفي شود


وزير نيرو تاكيد كرد: يارانه ها نبايد موجب پرمصرفي و بدمصرفي در مصرف كنندگان شود.
وزير نيرو همچنين گفت: مجلس سرحال و برانگيزه اي اكنون در كنار دولت است و صحبت هايي با اعضاي كميسيون انرژي داشتيم و فكر مي كنم يكي دو ماه آينده كه كم كم به سمت تدوين لايحه بودجه 1400 برويم، فرصت خوبي است كه با همفكري نزديك با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، ساز و كارهايي براي قانون بودجه 1400 در نظر بگيريم و در آن يكي از جدي ترين اولويت ها حمايت واقعي از بخش هاي ضعيف و نيازمند و رعايت اصول كمك و پرداخت يارانه منطقي به آنها است، اما بخش هايي كه جزو صادركنندگان هستند و وظيفه خودمان مي دانيم كه انرژي مورد نياز آنها را توليد كنيم كه چرخ توليد و اشتغال كشور متوقف نشود و توسعه هم پيدا كند بپذيرند كه بايد به فكر پايداري اين صنعت هم باشند تا سرمايه گذاري هاي خودشان در معرض خطر و تهديد قرار نگيرد.

تداوم پويش #هرهفته_الف_ب_ايران


وزير نيرو همچنين درباره پويش #هرهفته_الف_ب_ايران اظهار داشت: ما به اتكاي عملكرد سال گذشته كه پويش #هرهفته_الف_ب_ايران موفق شد به وعده خود وفا كند و 227پروژه بزرگ آب و برق را در نيمه دوم سال با بيش از 33 هزار ميليارد تومان بهره برداري شد امسال برنامه بزرگ تري تدارك ديده شده است.
وي افزود: بناي ما امسال بهره برداري از 250پروژه تا پايان سال با سرمايه گذاري حدود 50هزار ميليارد تومان است.
اردكانيان از اين مجموع حدود 200پروژه اعم از افتتاح 9 سد، آبگيري 9 سد، 18نيروگاه حرارتي، 12تصفيه خانه آب، 18تصفيه خانه فاضلاب و آبرساني به 1700روستا در 31استان كشور را پروژه هاي ساخت و سازي برشمرد و گفت: 50پروژه ساز و كاري هم تعريف شده است؛ اينها پروژه هايي هستند كه موجب گردش مناسب تر امور در صنعت آب و برق مي شوند و پاسخگويي و خدمات رساني به مردم را تسهيل و مسيرهاي اداري را كوتاه مي كند و راندمان ها را افزايش مي دهند.
وي درباره گلايه مندي مشتركان از وارد آمدن خسارات به وسايل برقي به دليل خاموشي ها، با اشاره به برقراري سامانه بيمه حوادث در وزارت نيرو خاطرنشان كرد:  مشتركان مي توانند با وارد شدن به سامانه اين موارد را ثبت كنند كه امسال بلافاصله براي پرداخت خسارت از طريق شركت هاي بيمه اقدام خواهيم كرد.

ايران از حيث ظرفيت نصب شده نيروگاهي در جايگاه نخست منطقه است


وزير نيرو در عين حال با اشاره به جايگاه نخست كشور در منطقه و 14دنيا از حيث ظرفيت نصب شده نيروگاهي گفت: آنچه مهم است حركت ما به سمت تنوع بخشي به منابع انرژي است. فقط در دولت حاضر تاكنون حدود 16هزار مگاوات ظرفيت نصب شده داريم كه تا پايان دولت به حدود 20 هزار مگاوات خواهد رسيد. حدود 25 درصد مجموع انرژي توليدي ما از سوخت هاي غير فسيلي اعم از آب و منابع تجديدپذير چون خورشيد و باد است و اين نشان مي دهد كه صنعت برق ايران صنعت قابل عرضه در جهان و قابل رقابت است و در بازارهاي منطقه حضور دارد .

آب و برق 57.5 درصد صادرات خدمات فني و مهندسي كشور را دارد


اردكانيان گفت: 6 سال است كه به طور متوالي صادرات خدمات فني و مهندسي آب و برق در رتبه نخست خدمات فني و مهندسي صادراتي كشور است و حدود 57.5 درصد كل صادرات اين بخش را به خود اختصاص مي دهد؛ شركت هاي بزرگ ايراني در بازارهاي نه فقط منطقه كه حتي قاره آفريقا و آمريكاي لاتين برنده مناقصه ها مي شوند، خدمات مهندسين مشاور هم اين گونه است و از اين حيث ظرفيت منابع انساني بسيار خوبي در اين صنعت فعال است.
وي با اشاره به نقش سرمايه گذاري بخش خصوصي گفت: در صنعت برق تا مقدار زيادي عدم اتكا به بودجه عمومي و دولت داريم؛ بيش از 60 درصد نيروگاه هاي ما متعلق به بخش خصوصي بوده و مدام اين چرخه در حال حركت است.
وزير نيرو افزود: بخش عمده اي از درآمدهاي ما كه ما به آن منابع داخلي مي گوييم از محل فروش انرژي به مردم و بخش هاي مختلف است. در بخش آب هم اين گونه است اما در اين بخش اتكاي ما به بودجه عمومي دولت بيشتر است اما در عوض سعي كرديم اين وابستگي را با تنوع بخشي به روش هاي تامين منابع و جلب مشاركت بخش خصوصي و مكانيزم هاي مختلفي كه سرمايه گذاران را مي توانيم جلب كنيم كاهش دهيم.
وي از بهره برداري بيش از 40 پروژه با سرمايه گذاري 35 هزار و 600 ميليارد تومان در چارچوب پويش #هرهفته_الف_ب_ايران از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد.
اردكانيان همچنين گفت: ما از تحريم به عنوان فرصت استفاده مي كنيم اما از آن استقبال نمي كنيم. يكي از موثرترين راه هاي شكست تحريم ها از بين بردن زمينه هاي تحريف است. اين به معناي نديدن واقعيات و يا طرح نكردن آنهاست.

تا پايان دولت 20 هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار مي شود


ما با اين كه درآمدمان نسبت به دوره قبل از محل نفت كاهش پيدا كرده اما تا پايان همين دولت 20 هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار مي كنيم.
وي افزود: آنچه به عنوان وزير نيرو و همكارانم مطرح است استفاده از ذره ذره منابع كشور اعم از انساني و حركت در جهت كاهش ها اعم از كاهش اوج بار ، كاهش تلفات شبكه و .. است و اين كاهش چه مخالف و چه موافق هر پيمان جهاني باشد به آن وقعي نمي گذاريم و منافع ملي را دنبال مي كنيم.

سازمان هاي دولتي بايد نسبت به سال قبل مصرف برق خود را كاهش دهند


اردكانيان همچنين اظهار داشت: سازمان هاي دولتي بايد نسبت به سال قبل مصرف برق خود را كاهش دهند، از مولدهاي خودشان استفاده كنند، براي اين كه به بخش خانگي خاموشي ندهيم. بيش از 250 اكيپ در تهران در پايان ساعت اداري به تمام سازمان ها مراجعه و اگر دستگاه هاي سرمايشي روشن باشد آنها را قطع مي كنند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات