بازدید شهردار تبریز از پروژه مرکز دفن بهداشتی پسماند

بازدید شهردار تبریز از پروژه مرکز دفن بهداشتی پسماند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات