رفع نشتی از داکت دود خروجی ایرهیتر واحد 2 نیروگاه شهید مفتح

رفع نشتی از داکت دود خروجی ایرهیتر واحد 2 نیروگاه شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات