با گذشت بیش از یکماه از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی یزد صورت گرفت

با گذشت بیش از یکماه از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی یزد صورت گرفت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات