برگزاری دوره آموزشی مجازی اجرای قانون حفاظت خاک و نحوه محاسبه هزینه پاکسازی و جرائم آلودگی ویژه مدیران پایه و کارشناسان حفاظت محیط زیست اصفهان

برگزاری دوره آموزشی مجازی اجرای قانون حفاظت خاک و نحوه محاسبه هزینه پاکسازی و جرائم آلودگی ویژه مدیران پایه و کارشناسان حفاظت محیط زیست اصفهان

دوره آموزشی مجازی اجرای قانون حفاظت خاک و نحوه محاسبه هزینه پاکسازی و جرائم آلودگی ویژه مدیران پایه و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزارشد.

به گزارش«پارما» از اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، دوره آموزشی مجازی و مصوب اجرای قانون حفاظت خاک و نحوه محاسبه هزینه پاکسازی و جرائم آلودگی ویژه مدیران پایه و کارشناسان مرتبط در حفاظت محیط زیست استان اصفهان با همکاری دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزارشد.این خبر به روز رسانی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات