شهرداری شیراز از ۶ دستگاه اتوبوس اجتماعی رونمایی کرد

شهرداری شیراز از ۶ دستگاه اتوبوس اجتماعی رونمایی کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات