تولید و توسعه کشت گیاه "به...

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از تولید و توسعه کشت گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora بعنوان گیاه پوششی جایگزین چمن در فضای سبز برای اولین بار در یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد -  سید علیرضا رسولی اظهار کرد: در راستای صرفه جویی در مصرف آب و جایگزینی گونه مناسب به جای چمن، با تحقیق و بررسی، تولید و کاشت گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora برای اولین بار توسط سازمان در فضای سبز شهر اجرا گردید.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با اشاره به نقش تعیین کننده فضاي سبز در پشتیبانی از سیستم هاي اجتماعی و اکولوژیک شهري، گفت: در مناطق با اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی، تنش هاي شوري و خشکی، منجر به کاهش عملکرد گیاهان می شود و چمن یکی از اجزای اصلی در فضای سبز، گونه ای پر آبخواه بوده که با توجه به محدودیت تامین منابع آبی، کاشت آن ممنوع و در چند سال اخیر از دستور کار خارج شده و بر همین اساس کوشش بسیاري انجام، تا از گونه های پوششی کم آب خواه و دارای تحمل به شوری در ایجاد فضای سبز استفاده و جایگزین مناسبی برای ایجاد سطوح سبز معرفی شود.

وی افزود: واحد تحقیقات سازمان سیما، منظر و فضای سبز، معرفی گونه های مناسب با اقلیم و مقاوم به خشکی و شوری را در دستور کار خود قرار داده و از سال 96 تحقیقات بر روی گونه گیاهی با نام علمی(به لیمو رونده) Phyla nodiflora و از خانواده شاهپسند را که علاوه بر تحمل شوری، دارای رشد سریع بوده و می توان از آن در خاک های فقیر، سطوح شیب دار، باغ های صخره ای و حاشیه ها استفاده کرده و با توجه به پوششی بودن آن تبخیر آب مصرفی راکاهش و از تجمع املاح در سطح خاک که گاهاً باعث نابودی گیاهان می شود نیز جلوگیری نمود.

رسولی یادآور شد: پس از انجام تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه ای و موفقیت آمیز بودن کاشت بصورت پایلوت در منطقه سه شهرداری، تولید انبوه گیاه مذکور در گلخانه سازمان آغاز و در سال 98 با تولید و کاشت بیش از 25000 گلدان از این گونه گیاهی و کاشت در سطح شهر، اقدامی موثر در راستای کاهش سطح چمن و به تبع آن مصرف آب صورت گرفت و در حال حاضر سطح 5/1 هکتاری از فضای سبز در پارک های کوهستان، شهدا، بانوی شهید، پرستار و میادین ولایت، ریاضی یزدی، چهارراه یزدباف، سید حسن نصرا...، و بلوار خلیج فارس توسط گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora پوشیده شده و کماکان در حال توسعه سطح زیر کشت می باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات