طرح های بزرگ اقتصادی و عمرانی باید دارای پیوست رسانه ای و اطلاع...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات