به روز شدن تمام اطلاعات شرکت آب منطقه ای با استفاده از نرم افزار...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: با ایجاد نرم افزار «ساماب» و بانک اطلاعاتی، کلیه اطلاعات و خدمات را به نرم افزار ساماب منتقل کردیم و اطلاعات موجود در سامانه همواره به روزرسانی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی در جلسه ویدیو کنفرانس با معاون وزیر نیرو در رابطه با سامانه "ساماب" اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی طی سال های گذشته اقدامات بزرگی در راستای بهینه سازی مصرف آب انجام داده است. با ایجاد نرم افزار «ساماب» و بانک اطلاعاتی، کلیه اطلاعات و خدمات را به نرم افزار ساماب منتقل کردیم. گفتنی است که در راهبردهای شرکت نیز استفاده از ظرفیت تمام زیربخش های ساماب مطرح شده و ارتباطات دوسویه با همه سازمان ها از جمله اداره برق، جهاد کشاورزی، اداره کل محیط زیست، سازمان صمت و ... صورت گرفته تا مشاوره های لازم در این زمینه مطرح شود.

وی با اشاره به بحث شارژ و تخصیص خسارت رودخانه ها افزود: مسئولیت دو بخش از این فعالیت ها و خدمات بر عهده شرکت آب منطقه ای استان است که پیگیر آن هستیم در این راستا قراردادی نیز با مشاور مربوطه بسته شده است تا کارها در مسیری درست به سرانجام برسد.

علایی با بیان این که «بخشی از اقدامات لازم در شرکت آب منطقه ای استان که نیاز به کارگزاری دارد در حال انجام است» ادامه داد: گفتنی است شرکت آب منطقه ای از تمام ظرفیت های مصوب سامانه «ساماب» استفاده می کند. آنچه که بسیار شاخص و کمک کننده است ایجاد ارتباط دوسویه بین شرکت آب منطقه ای استان با شرکت برق بوده که خوشبختانه در بخش چاه های کشاورزی این ارتباط دو سویه فعال است.

وی با اشاره به کمیسیون های صدور پروانه تصریح کرد: درواقع کمیسیون های صدور پروانه شرکت آب منطقه ای استان با توجه به وجود سامانه ساماب، اطلاعات را به روز و آسان به متقاضیان منتقل می کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به کنتورهای هوشمند خاطرنشان کرد: نکته دیگر کنتورهای هوشمند است و سامانه موجود در شرکت آب منطقه ای استان که با سامانه ساماب برای پایش و رصد داده ها در ارتباط است و توسط همکاران ما به صورت روزانه کنترل می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات