مستند "خورشیدبانان" / روایتی از شکسته شدن رکورد تعمیرات نیروگاهی در روزهای اوج مصرف برق

مستند "خورشیدبانان" / روایتی از شکسته شدن رکورد تعمیرات نیروگاهی در روزهای اوج مصرف برق

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات