مستند "خورشیدبانان" / روایتی از شکسته شدن رکورد تعمیرات نیروگاهی در روزهای اوج مصرف برق

مستند "خورشیدبانان" / روایتی از شکسته شدن رکورد تعمیرات نیروگاهی در روزهای اوج مصرف برق

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات