بشنوید|ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین/ ترافیک سنگین در آزادراه ساوه-تهران

بشنوید|ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین/ ترافیک سنگین در آزادراه ساوه-تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات