۱۶ هزار نفر متقاضی مسکن ملی پرند تایید شرایط شدند

۱۶ هزار نفر متقاضی مسکن ملی پرند تایید شرایط شدند

راه و مسکن تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: ۱۶ هزار نفر متقاضی مسکن ملی پرند تایید شرایط شدند که تا دو ماه آینده باید آورده ۴۷ میلیون تومانی خود را تکمیل کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات