ابلاغ انتصابات جدید شرکت برق منطقه‌‌ای یزد

ابلاغ انتصابات جدید شرکت برق منطقه‌‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت طی احکامی جداگانه ابوالفضل شرافت را به عنوان معاون منابع انسانی و عضو کمیته مصاحبه اپراتور و همچنین حمید زارع را به عنوان مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات، سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه به مدت ۴ ماه و ناظر کمیته سرمایه انسانی شرکت منصوب کرد.

همچنین عضویت علی‌محمد فتح‌آبادی و محمدصالح دشتی در کمیته مصاحبه اپراتور و عضویت عبدالرحیم عزیزی در کمیته GIS شرکت از دیگر ابلاغ‌های صورت گرفته در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت طی احکامی جداگانه ابوالفضل شرافت را به عنوان معاون منابع انسانی و عضو کمیته مصاحبه اپراتور و همچنین حمید زارع را به عنوان مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات، سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه به مدت ۴ ماه و ناظر کمیته سرمایه انسانی شرکت منصوب کرد.

همچنین عضویت علی‌محمد فتح‌آبادی و محمدصالح دشتی در کمیته مصاحبه اپراتور و عضویت عبدالرحیم عزیزی در کمیته GIS شرکت از دیگر ابلاغ‌های صورت گرفته در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات