جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه ها و هماهنگی های لازم جهت افتتاحات هفته دولت دوشن...

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه ها و هماهنگی های لازم جهت افتتاحات هفته دولت دوشن...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات