توسعه شیراز بر محور شمال غربی شهر استوار است

توسعه شیراز بر محور شمال غربی شهر استوار است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات