برگزاری دوره آشنایی با اتوماسیون پست‌های فشار قوی در برق منطقه‌­ای یزد

برگزاری دوره آشنایی با اتوماسیون پست‌های فشار قوی در برق منطقه‌­ای یزد

اختر ملکی رئیس گروه سازماندهی برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از برگزاری دوره آشنایی با اتوماسیون پست‌های فشار قوی به صورت مجازی در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ملکی با اشاره به برگزاری این دوره با همکاری مجتمع عالی، آموزشی و پژوهشی اصفهان، افزود: دوره آشنایی با اتوماسیون پست‌های فشار قوی با تدریس مهندس نکویی در دو گروه و به مدت ۳۰ ساعت برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی با سطوح سیستم‌های اتوماسیون و با اجزا و کارکرد سیستم‌های اتوماسیون پست‌های فوق‌توزیع و انتقال عنوان کرد و افزود: آشنایی با پروتکل‌های ارتباطی و نحوه تبادل دیتا، انواع معماری‌های ارتباطی و انواع سیستم‌های اتوماسیون پست‌های فشار قوی از جمله سرفصل‌های ارائه شده در این دوره بود.

اختر ملکی رئیس گروه سازماندهی برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از برگزاری دوره آشنایی با اتوماسیون پست‌های فشار قوی به صورت مجازی در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ملکی با اشاره به برگزاری این دوره با همکاری مجتمع عالی، آموزشی و پژوهشی اصفهان، افزود: دوره آشنایی با اتوماسیون پست‌های فشار قوی با تدریس مهندس نکویی در دو گروه و به مدت ۳۰ ساعت برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی با سطوح سیستم‌های اتوماسیون و با اجزا و کارکرد سیستم‌های اتوماسیون پست‌های فوق‌توزیع و انتقال عنوان کرد و افزود: آشنایی با پروتکل‌های ارتباطی و نحوه تبادل دیتا، انواع معماری‌های ارتباطی و انواع سیستم‌های اتوماسیون پست‌های فشار قوی از جمله سرفصل‌های ارائه شده در این دوره بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات