روایت توزیع متوازن خدمات به شهروندان

روایت توزیع متوازن خدمات به شهروندان

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ساری، استمرار خدمات رسانی در مناطق سه گانه شهرداری ساری در جهت حصول رفاه شهروندی، نگاه مدیریت شهری بر تحقق گزاره توزیع متوازن خدمات و بهسازی فضاهای شهری را برقرار ساخته است. بدین روی خدمت رسانی شهرداری به عنوان نهادی خدماتی اجتماعی در حوزه های مختلف مبلمان شهری، بهسازی  و بازسازی عمرانی شهر، حفظ و نگهداری پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است و دوایر مختلف شهرداری مناطق به صورت 24 ساعته در حال انجام وظایف خود در سطوح مختلف شهری باشند.

لکه گیری آسفالت خیابان طالقانی اول

بهسازی آسفالت خیابان مدرس

اجرای پروژه هدایت آب های سطحی (کاروگیت) کوچه دریای یکم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات