دریچه پریز مزرعه مخزن فرعی شماره یک سد وشمگیر بازسازی و برقی شد

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات