بشنوید| ترافیک سنگین در محور ساوه-تهران/ترافیک نیمه سنیگن در محور کرج-تهران

بشنوید| ترافیک سنگین در محور ساوه-تهران/ترافیک نیمه سنیگن در محور کرج-تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات