به مناسبت هفته دولت؛ 6 پروژه انتقال و فوق توزيع در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي كرمان، طبق اين گزارش اين پروژه ها شامل؛ پست 230/400 كيلوولت كهنوج (فاز اول بخش 400 كيلوولت) با هدف تأمين ظرفيت انتقال و بهبود پايداري و افزايش قابليت اطمينان- پست 132/400 كيلوولت جيرفت، يك دستگاه فيدر 400 كيلوولت خط در پست نيروگاه كرمان- پست مدولار 20/230 كيلوولت كهنوج با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات- خط 132 كيلوولت اسماعيلي - فارياب با هدف برقراري ارتباط پست هاي منطقه در جهت افزايش قابليت اطمينان و تعديل بار خطوط، افزايش ظرفيت پست 20/132 كيلوولت محمدآباد با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات آماده افتتاح هستند.
همچنين پروژه هاي پست 132/230 كيلوولت اختيارآباد، احداث خط 230 كيلوولت ارتباطي اختيارآباد،احداث پست كيلوولت نودژ، احداث خط 132 كيلوولت منوجان -  نودژ، احداث خطوط 230 كيلوولت ارتباطي نيروگاه زرند از طرح هايي هستند كه عمليات اجرايي آن ها آغاز مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات