منطقه برق نارمك به عنوان يكي از كم مصرف ترين مناطق ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ "فرشاد مرحمتي" مدير منطقه برق نارمك با بيان اين كه اين منطقه با 240 هزار مشترك، 28 كيلومترمربع از شبكه توزيع برق را پوشش مي دهد، گفت: يكي از مناطق مهم در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ منطقه برق نارمك است كه براي تامين شبكه برق اين منطقه 589 دستگاه پست هوايي وجود دارد كه محدوده شهرداري هاي منطقه 4 و 8 را پوشش مي دهد.
وي با اشاره به اين كه منطقه برق نارمك به عنوان يكي از كم مصرف ترين مناطق تهران در هفته پاياني تيرماه شناخته شد، ادامه داد: براي مديريت مصرف برق و همچنين تامين برق پايدار منطقه و اجراي برنامه گذر از پيك تابستان، اكيپ هاي اجرايي تشكيل، تا با اصلاح و بهينه سازي شبكه و همچنين عمليات PM ،گذر از پيك موفق در تابستان داشته باشيم.
"مرحمتي" ادامه داد: يكي از چالش هاي منطقه برق نارمك در پيك تابستان جاري، وجود مراكز خاص و هم چنين شهرك هاي اداري است كه به دغدغه اساسي اين منطقه تبديل شده است كه به منظور رفع اين مشكل بازديدهاي متعددي از شبكه مشتركين فوق انجام شده و ضمن اعلام توصيه هاي مديريت مصرف، آموزش هاي لازم به آن ها داده شده است.
مدير منطقه برق نارمك در ادامه به تفاهم نامه هاي منعقد شده با مشتركان اشاره كرد و افزود: با توجه به اين كه مديريت مصرف براي گذر از پيك تابستان داراي اهميت است، اين منطقه تعداد 34 مشترك اداري را تحت پايش هاي منظم در راستاي كنترل مصرف برق مشتركان قرار داده و 31 مورد تفاهم نامه در خصوص استفاده از مولدهاي خود تامين با آن ها منعقد كرده است. همچنين اين منطقه با انجام تعداد 750 مورد بازديدهاي دوره اي از مشتركان تجاري، عمومي و اداري و مصرف انرژي آن ها تحت پايش منظم قرار داده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات