نصب تعداد دو هزار كنتور هوشمند  براي مشتركين همكار در امر مديريت مصرف برق كردستان

نصب تعداد دو هزار كنتور هوشمند براي مشتركين همكار در امر مديريت مصرف برق كردستان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان هيوا خرم با اشاره به اينكه كنتورهاي هوشمند آخرين نسل كنتورها به شمار مي آيند، اظهار كرد: كنتور هوشمند علاوه بر اينكه كار اندازه گيري انرژي را انجام مي دهند يك سري اطلاعات مفيد در ارتباط با وضعيت مشترك هاي برق را نيز منعكس مي نمايند.
وي افزود: كنتور هوشمند، مقدار برق مصرفي مشتركين را به صورت آنلاين نشان داده و به همين دليل نيازي به مراجعه مأمور قرائت نيست و كار قرائت از راه دور انجام خواهد شد.
معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان كردستان ذكر كرد: كنتور هوشمند موجب شده كه خطاي انساني از قرائت كنتورها حذف و دقت درصدور صورت حساب ها نيز افزايش پيدا كند.
خرم بيان كرد: كنتورهاي هوشمند در بحث مديريت مصرف و بار، يكي از ابزارهاي زيربنايي هستند كه مي تواند اطلاعات لحظه اي مصرف برق را نشان دهد به همين دليل وجود كنتورهاي هوشمند براي پرداخت پاداش به مشتركين همكار در امر مديريت بار، الزامي است.
وي به طرح هاي تشويقي شركت توزيع برق اشاره كرد و افزود: مشتركين برق مي توانند از ساعت 13 تا 17 با مديريت مصرف در طرح هاي تشويقي اين شركت، مشاركت نمايند.
معاون فروش انرژي و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان كردستان با اشاره به اينكه كنتور هوشمند در جايگاه هاي سوخت CNG، بخش كشاورزي، صنايع، ادارات و مكان هايي كه مولد خود تأمين دارند نصب شده است، عنوان كرد: كنتور هوشمند براي مشتركين خانگي و تجاري نصب نشده چراكه مصرف آن ها در حدي نيست كه مشمول ديماند باشند ولي نصب كنتورهوشمند براي مشتركين پر مصرف خانگي و تجاري در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد.
خرم افزود: با نصب كنتورهاي هوشمند مي توانيم الگوي مصرف برق مشتركين را استخراج و به آن ها جهت مديريت مصرف و كاهش هزينه هاي برق مصرفي راهنماييهاي لازم را ارائه نماييم.
وي با اشاره به اينكه براي 545 مگاوات انشعابات ديماندي كنتورهاي هوشمند نصب شده است، گفت: در سطح استان حدود هفت هزار و 588 عدد كنتور هوشمند در سطح شبكه نصب شده كه 2 هزار عدد از آن ها در سال جاري نصب شده است.
معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان كردستان با بيان اينكه در كل كشور بحث مديريت مصرف به ويژه در فصل تابستان يكي از بحث هاي داغ شركتهاي توزيع برق است، بيان كرد: اوج مصرف فقط در محدوده زماني مشخصي اتفاق مي افتد(حدود 120 ساعت در سال) لذا از نظر اقتصادي منطقي نميباشد كه براي اين ساعت محدود نيروگاه احداث شود در حاليكه با استفاده از روش هاي مديريت مصرف با كمترين هزينه ميتوان اين 120 ساعت را مديريت كرد، كاري كه در همه كشورهاي صنعتي اجرا مي شود و تجارب زيادي در اين زمينه دارند كه ميتواند در سطح كشور مورد استفاده قرار گيرد.
خرم به ساعت پيك مصرف برق اشاره كرد و گفت: ساعت 13 تا 17 اوج مصرف برق در فصل پيك است كه در اين راستا با مشتركين كشاورزي تفاهم نامه بسته ايم كه در زمان پيك، الكتروموتورهاي خود را خاموش كنند، در قبال اين همكاري شركت توزيع برق، هزينه مصرف آن ها را رايگان حساب كرده و پاداشي نيز در نظر مي گيرد.
وي همچنين به طرح تشويقي بخش صنايع اشاره و عنوان كرد: بخش صنايع با انتقال روز تعطيلي به يكي از روزهاي كاري هفته؛ تغيير شيفت كاري به ساعتهاي غير اوج بار و با كاهش 80 درصدي بار مي توانند در طرحهاي تشويقي مديريت مصرف ويژه اين دسته از مشتركين مشاركت نمايند.
معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان كردستان گفت: كاهش ساعت كار ادارات در ايام پيك مي تواند حدود 12 مگاوات كاهش بار شبكه را بدنبال داشته باشد.
خرم به 52 جايگاه سوخت CNG در سطح استان اشاره و بيان كرد: اگر اين جايگاهها در طرحهاي مديريت بار با شركت توزيع برق همكاري كنند حدود 5 مگاوات مي توانند در كاهش بار مؤثر باشند.
وي در ادامه با اشاره به سه تعرفه ميان باري، اوج بار و كم باري بر روي كنتورهاي شركت توزيع برق، افزود: چهار ساعت شبانه روز اوج بار، 12 ساعت ميان باري و هشت ساعت كم باري وجود دارد كه براي هركدام براساس تعرفه هاي متفاوتي محاسبات صورتحساب، صورت مي پذيرد.
وي در خاتمه افزود همه به ياد داشته باشيم كه مديريت مصرف به معناي كم مصرف كردن نيست  بلكه مفهوم آن، مصرف كردن به اندازه نياز و در زمان مناسب است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات