در ۱۵ روز ابتدایی مردادماه: هزینه دریافت وام خرید مسکن کاهش یافت

در روزهای پایانی تیرماه حتی میانگین قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن در برخی روزها از مرز ۹۰ هزار تومان نیز گذشت و این موضوع هزینه دریافت تسهیلات را برای متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات که تسهیلات بدون سپرده مسکن و رایج‌ترین شکل دریافت تسهیلات مسکن در شرایط فعلی محسوب می‌شود به میزان محسوس افزایش داد. به این ترتیب ظرف ۱۵ روز منتهی به پایان نیمه اول مردادماه سال جاری، هزینه دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق برای متقاضیان انفرادی این تسهیلات در شهر تهران نسبت به ابتدای مرداد حدود هفت میلیون تومان و برای زوجین متقاضی دریافت این تسهیلات در پایتخت بیش از ۱۱ میلیون تومان کاهش یافته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات