بازدید مدیر عامل راه آهن از باشگاه خبرنگاران جوان

بازدید مدیر عامل راه آهن از باشگاه خبرنگاران جوان

سعید رسولی مدیر عامل راه آهن امروز (سه شنبه) از باشگاه خبرنگاران جوان بازدید کرد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

منبع خبر

باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات