مسکن خبرنگاران در گرو تایید وزارت ارشاد

وزیر راه و شهرسازی اخیرا گفته که بی‌تردید ساخت مسکن خبرنگاران حتمی است اما منوط به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد؛ چرا که در شرایط کنونی ما به دنبال آنها هستیم که توافقنامه را با این وزارتخانه جهت اجرای این پروژه امضا کنیم. محمد اسلامی روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که هر سال مصادف با روز خبرنگار از سوی دولت وعده‌ای درخصوص تامین مسکن خبرنگاران داده می‌شود اما تاکنون این وعده محقق نشده است، امسال چه اقدام عملیاتی در این زمینه انجام خواهد شد، اظهارداشت: ما به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی ارائه دادیم و آنها هم نماینده خود را برای همکاری در این زمینه معرفی کردند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات