جلسه هیأت نمایندگی سازمان ملی با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، مهندس شارقی، مدیر کل املاک، ...

جلسه هیأت نمایندگی سازمان ملی با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، مهندس شارقی، مدیر کل املاک، ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات