ناسازگاری معماری ایرانی با نماهای رومی

مهدی هوشمندی‌نژاد اضافه کرد: شایسته نیست نماهای ناهمگون و نامتناسب یا حتی الگویی از دیگر کشورها که با اقلیم منطقه نیز تفاوت دارد، در شهری مانند کاشان که خود دارای سبک معماری و شهرسازی است، اجرا شود. این مهندس معماری اضافه کرد: تخریب‌هایی که در گذشته داشتیم، با وجود حساسیت‌هایی که در چند سال گذشته برانگیخت، موجب شده است تا محیط طبیعی به خطر بیافتد و شهرها حتی آسایش اقلیمی را به همراه نداشته باشند؛ در شرایطی که انسان تنها موجودی به شمار می‌رود که سوای محیط، از جنبه‌های روانی نیز تاثیر می‌پذیرد و بر این اساس معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی به این امر اهمیت داده است. این کارشناس گفت: این نماها از نظر سازه‌ای تا اتصالات و سایر جزییاتی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، می‌توانند باری به ساختمان وارد کنند که باید در نظر گرفته شود اما در مواردی چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ در نتیجه گاه شاهد رویداد ناگواری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات