نصب مجموعه های بازی کودکان...

نصب مجموعه های بازی کودکان...

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از تجهیز و نصب مجموعه های بازی در پارک های سطح شهر با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 450 میلیون ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد - سید علیرضا رسولی از تجهیز و نصب مجموعه های بازی در پارک های سطح شهر خبر داد و گفت: به منظور استفاده بیشتر شهروندان از فضاهای تفریحی و پارک های سطح شهر، عملیات و تجهیز پارک ها به نصب مجموعه های بازی در پارک های شهر اجرا گردید.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با هدف ایجاد فضای بازی مناسب برای کودکان، 24 مجموعه بازی پلی اتیلن در پارک های شهر از جمله پارک های سجاد، فدک، کتابخانه حسن آباد، بینش، ایمان، سرو صیاد، گل کار، بهار، سالمندان، عفت، خیام،53 آزادگان، پنبه کاران، رشد، قائم 2 و سایر پارک ها با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 450 میلیون ریال جانمایی و نصب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات