از سوی متخصصان تاسیسات عمومی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ انجام 1300 فعالیت تعمیراتی در یک سال گذشته

از سوی متخصصان تاسیسات عمومی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ انجام 1300 فعالیت تعمیراتی در یک سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات