فناوران برای توسعه کسب و کار داده‌های زیستی دعوت شدند

فناوران برای توسعه کسب و کار داده‌های زیستی دعوت شدند

دومین فراخوان حمایت از کسب و کارهای داده‌های زیستی منتشر شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات