هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد/ از جنگ اقتصادی روسفید عبور می‌کنیم

هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد/ از جنگ اقتصادی روسفید عبور می‌کنیم

به گزارش ایلنا، سعید محمد گفت: امروز بعضا اعتقادی وجود دارد که کشور به بن بست رسیده و با این مشکلات نمی‌شود کشور را اداره کرد، اما باید گفت که قرارگاه نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک نمونه عملی در حوزه کاری خود اثبات کرده که علیرغم همه فشارها و تحریم‌ها می‌شود کشور را ساخت و قاطعانه می‌گویم که در کشور هیچ بن بستی وجود ندارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات